Twee woorden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Datgene waar jouw zoon of dochter zich aan committeert bepaalt namelijk mede zijn of haar prestatie. Zowel de prestaties op de lange als op de korte termijn.

 

Echter, zijn deze prestaties ook afhankelijk van het commitment van jou als ouder en de andere gezinsleden. En deze commitments hoeven zeker niet allemaal gelijk te zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een van de ouders zich committeert aan het behouden van een stabiele gezinssituatie en zorgen dat jullie kind zich ‘overeind’ houdt gedurende zijn of haar topsportcarrière. Zowel fysiek als mentaal. Terwijl de andere ouder zich met name committeert aan het feit dat de logistiek koste wat het kost geregeld moet zijn.

Weet in ieder geval dat wat dat commitment ook is, wat jij als ouder of een ander gezinslid hebt/heeft, helemaal ok is. Zelfs als het (in jouw ogen) niet aansluit bij een topsportcarrière, hoeft dit geen belemmering te zijn.

 

Een eerste stap is dan ook dat je met elkaar onderzoekt WAARAAN ieder zich wil committeren. Hierdoor ontstaan er geen verkeerde/valse verwachtingen en kan je je richten op wat er binnen jullie gezin wél mogelijk is.

Denk er dan wel aan dat wat jij definieert als commitment, voor een ander misschien helemaal niet zo geldt.

 

Een voorbeeld: Wanneer je kind 4x per week ruim 100 km verderop wil trainen en jij als ouder bent niet bereid dat stuk keer op keer te rijden dan ontstaat er een probleem. Onderzoek dan waar je wél toe bereid bent. Waar kan jij je (of misschien wel de andere ouder) op toeleggen? Ben je wellicht bereid om te verhuizen, zodat je zoon of dochter zelf naar de training kan gaan? Laat je je kind intern gaan of inwonen bij een gastgezin? Of kies je ervoor een trainingslocatie dichter bij huis zoeken?

 

Wil jij hieronder delen:

  1. Wat jouw definitie van commitment is?
  2. Waaraan ben jij, als ouder, gecommitteerd als het gaat over de topsportcarrière van je zoon of dochter?